Information and Discussion Night: Action for Abortion Rights!

*English Below*

Kattenkwaad organiseert op donderdag 11 april een avond waar we het recht op abortus in Nederland kunnen bespreken. We focussen ons voornamelijk op de inperking van dit recht, en op de intimidatie door christenfundamentalistische groepen die mensen benaderen wanneer zij naar een abortus kliniek gaan.

Welke beweringen gebruiken christenfundamentalisten om abortus weg te zetten als gevaarlijk en als moord? En hoe is het aan te tonen dat deze beweringen niet wetenschappelijk onderbouwd zijn en dus niet kloppen? We gaan wetenschappelijk onderzoek dat gedaan is naar abortus bespreken om ons te verdiepen in de psychologische en fysieke impact van een abortus. Ook zal er ruimte zijn om persoonlijke verhalen rondom abortus te delen met elkaar. En natuurlijk bespreken we hoe we actie kunnen voeren tegen anti-abortus activisten!

Laten we het taboe rondom abortus verbreken en actie nemen tegen de anti-abortus activisten die ons recht aantasten. Het is tijd om de oude slogans weer naar boven te halen! Baas in Eigen Buik!

De Opstand is toegankelijk voor rolstoelen.

Tijd: 19:00.

Adres: Beatrijsstraat, 2531 XC Den Haag, Nederland

_____________________________________________

On Thursday the 11th of April Kattenkwaad will organise a night where we will discuss the right to abortion in the Netherlands. We will mainly focus on how christianfundamentalist groups are trying to take away these rights, and how anti-abortion groups are intimitating people who are going to abortion clinics.

What claims use christianfundamentalists to portray abortion as dangerous and as murder? And how is it possible to show that these claims are not supported by scientific evidence and therefore they spread false information? We will discuss scientific research on abortion, and there will be the opportunity to share personal stories on abortion with each other. Afterwards we will discuss how we can take action against anti-abortion activists!

On Thursday the 11th of April, Kattenkwaad will host a night where we will discuss abortion rights in the Netherlands. We will mainly focus on how, and who, is threatening this right.

Let’s break the silence and taboo around abortion and take action against anti-abortion activists that want to take away our rights It is time to re-use a slogan that has not been used for a long time in the Netherlands: My Body, My Choice!

De Opstand is wheelchair accessible.

Time: 19h

Address: Beatrijsstraat, 2531 XC The Hague, Netherlands