Information and Discussion Night: Action for Abortion Rights!

*English Below*

Kattenkwaad organiseert op donderdag 11 april een avond waar we het recht op abortus in Nederland kunnen bespreken. We focussen ons voornamelijk op de inperking van dit recht, en op de intimidatie door christenfundamentalistische groepen die mensen benaderen wanneer zij naar een abortus kliniek gaan.

Welke beweringen gebruiken christenfundamentalisten om abortus weg te zetten als gevaarlijk en als moord? En hoe is het aan te tonen dat deze beweringen niet wetenschappelijk onderbouwd zijn en dus niet kloppen? We gaan wetenschappelijk onderzoek dat gedaan is naar abortus bespreken om ons te verdiepen in de psychologische en fysieke impact van een abortus. Ook zal er ruimte zijn om persoonlijke verhalen rondom abortus te delen met elkaar. En natuurlijk bespreken we hoe we actie kunnen voeren tegen anti-abortus activisten!

Laten we het taboe rondom abortus verbreken en actie nemen tegen de anti-abortus activisten die ons recht aantasten. Het is tijd om de oude slogans weer naar boven te halen! Baas in Eigen Buik!

De Opstand is toegankelijk voor rolstoelen.

Tijd: 19:00.

Adres: Beatrijsstraat, 2531 XC Den Haag, Nederland

_____________________________________________

On Thursday the 11th of April Kattenkwaad will organise a night where we will discuss the right to abortion in the Netherlands. We will mainly focus on how christianfundamentalist groups are trying to take away these rights, and how anti-abortion groups are intimitating people who are going to abortion clinics.

What claims use christianfundamentalists to portray abortion as dangerous and as murder? And how is it possible to show that these claims are not supported by scientific evidence and therefore they spread false information? We will discuss scientific research on abortion, and there will be the opportunity to share personal stories on abortion with each other. Afterwards we will discuss how we can take action against anti-abortion activists!

On Thursday the 11th of April, Kattenkwaad will host a night where we will discuss abortion rights in the Netherlands. We will mainly focus on how, and who, is threatening this right.

Let’s break the silence and taboo around abortion and take action against anti-abortion activists that want to take away our rights It is time to re-use a slogan that has not been used for a long time in the Netherlands: My Body, My Choice!

De Opstand is wheelchair accessible.

Time: 19h

Address: Beatrijsstraat, 2531 XC The Hague, Netherlands

 

BAAS IN EIGEN BUIK: Acties tegen de Mars voor het Leven’

BAAS IN EIGEN BUIK!
Acties tegen ‘Mars voor het Leven’

Vandaag hebben activisten van het Haagse autonome feministische initiatief Kattenkwaad verschillende acties georganiseerd tegen de anti-abortus demonstratie van de christen-fundamentalistische groep ‘Schreeuw om Leven’ in Den Haag. Na zorgwekkende ontwikkelingen omtrent abortushulpverlening is het de hoogste tijd om op te staan voor het recht op abortus en de heropleving van de slogan ‘Baas in eigen buik!’

Rond het middaguur hebben meerdere activisten de welkomsceremonie van de ‘Mars voor het Leven’ verstoord door luid scanderend het podium op te klimmen en bordjes met ‘Baas in eigen buik’ omhoog te houden. Enkele ogenblikken later werden zij door beveiliging van het podium afgehaald. Er zijn twee arrestaties verricht.
Update 18:10: de arrestanten zijn weer vrij.

Gelijktijdig was er in de Grote Marktstraat een flyeractie op touw gezet. Feministen hadden zich er met een spandoek en een informatiepunt met warme thee opgesteld en gingen met voorbijgangers in gesprek over het recht op abortus en zelfbeschikking. Met de flyer wilden zij o.a. de aandacht vestigen op het adviesorgaan Siriz, die er zegt te willen zijn voor mensen die ongewild zwanger zijn en soms een abortus willen ondergaan. Siriz komt echter voort uit de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind en onderzoek heeft een paar weken geleden aangetoond dat Siriz geen neutraal advies geeft over abortus. Ondanks een golf van kritiek heeft de tweede kamer in oktober besloten om de subsidie aan Siriz, die inmiddels 1,5 miljoen euro bedraagt, niet stop te zetten. Ook informeert de flyer over het faillissement van de CASA-abortusklinieken. CASA voerde de helft van alle abortussen in Nederland uit. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilde CASA niet redden van faillissement. Helaas heeft dit een enorme impact gehad op de toegankelijkheid voor abortushulpverlening. De wachttijden voor abortus werden twee tot drie keer zo lang, waardoor het voor sommigen onmogelijk werd gemaakt om een abortus te ondergaan voor de wettelijke grens van 24 weken.

Standpunt van Kattenkwaad:

Wij zijn vóór het recht op abortus en vóór keuzevrijheid en autonomie! Abortusrecht is een mensenrecht. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf te beslissen over wat er met hun lichaam gebeurt en niemand mag ons dit recht op zelfbeschikking afnemen. Het recht op veilige abortus moet worden beschermd, zodat er geen risicovolle methoden gebruikt hoeven te worden. Intolerantie ten opzichte van individuele keuzevrijheid mag niet de ruimte krijgen om te groeien!