Information and Discussion Night: Action for Abortion Rights!

*English Below*

Kattenkwaad organiseert op donderdag 11 april een avond waar we het recht op abortus in Nederland kunnen bespreken. We focussen ons voornamelijk op de inperking van dit recht, en op de intimidatie door christenfundamentalistische groepen die mensen benaderen wanneer zij naar een abortus kliniek gaan.

Welke beweringen gebruiken christenfundamentalisten om abortus weg te zetten als gevaarlijk en als moord? En hoe is het aan te tonen dat deze beweringen niet wetenschappelijk onderbouwd zijn en dus niet kloppen? We gaan wetenschappelijk onderzoek dat gedaan is naar abortus bespreken om ons te verdiepen in de psychologische en fysieke impact van een abortus. Ook zal er ruimte zijn om persoonlijke verhalen rondom abortus te delen met elkaar. En natuurlijk bespreken we hoe we actie kunnen voeren tegen anti-abortus activisten!

Laten we het taboe rondom abortus verbreken en actie nemen tegen de anti-abortus activisten die ons recht aantasten. Het is tijd om de oude slogans weer naar boven te halen! Baas in Eigen Buik!

De Opstand is toegankelijk voor rolstoelen.

Tijd: 19:00.

Adres: Beatrijsstraat, 2531 XC Den Haag, Nederland

_____________________________________________

On Thursday the 11th of April Kattenkwaad will organise a night where we will discuss the right to abortion in the Netherlands. We will mainly focus on how christianfundamentalist groups are trying to take away these rights, and how anti-abortion groups are intimitating people who are going to abortion clinics.

What claims use christianfundamentalists to portray abortion as dangerous and as murder? And how is it possible to show that these claims are not supported by scientific evidence and therefore they spread false information? We will discuss scientific research on abortion, and there will be the opportunity to share personal stories on abortion with each other. Afterwards we will discuss how we can take action against anti-abortion activists!

On Thursday the 11th of April, Kattenkwaad will host a night where we will discuss abortion rights in the Netherlands. We will mainly focus on how, and who, is threatening this right.

Let’s break the silence and taboo around abortion and take action against anti-abortion activists that want to take away our rights It is time to re-use a slogan that has not been used for a long time in the Netherlands: My Body, My Choice!

De Opstand is wheelchair accessible.

Time: 19h

Address: Beatrijsstraat, 2531 XC The Hague, Netherlands

 

Sign the petition against intimidation at abortion clinics!

Last Friday we organised a benefit for the Abortion Network Amsterdam, and we raised 245 euros! A big thank you for everyone who came and donated 💜🖤

It’s amazing that we raised so much money for the Abortion Network Amsterdam, but there is still a lot of work to do to help people get access to safe abortions. We got contacted by other activists that many people who have to go to an abortion clinic are being harassed and intimitaded by anti-abortion activists. This needs to stop! Humanistisch Verbond decided to create a petition against the harassment, which you can sign here!

The petition will be handed over to all municipalities that have an abortionclinic. But we will not sit still and stay silent. We think that these anti-abortion activists are crossing boundaries in a violent and disgusting way. If you know that there is an abortion clinic close to the place you live, go there and scare the anti-abortion activists away!

Doorbraak wrote an article (in Dutch) on the petition against intimidation by anti-abortion activists that is worth reading: Read it here.

Abort the Patriarchy Benefit Eatcafé & Concert

ABORT PATRIARCHY:

Benefit Eatcafé & Concert for the Abortion Network Amsterdam!

On the 22nd of March, the feminist initiative Kattenkwaad organizes a benefit eatcafé and a concert for Abortion Network Amsterdam (ANA).

About the Abortion Network Amsterdam (ANA)

ANA exists is a group of volunteers who came together to create a network of support for women who don’t have access to safe abortion because of a number of reasons:
– they don’t have access to legal abortion in the country of origin;
– the country where they reside doesn’t provide late term abortion;
– they don’t have access to legal abortion because of their status in the country

ANA provides the women with housing and some of the basic needs, help with transportation and translation in some cases. We make sure they get all the documents needed for the abortion, help set up an appointment and choose the appropriate clinic.

Concert Line-Up

19h Classical music from female composers
20h Laura Agnusdei, Electroacoustic
21h Mala Herba, Synth Witchcraft
22h Prophetiae Sibyllarum, Witch Noise and Drone

The feminist VOKU starts around 18h (suggested donation: 5 euros).
The concert start around 20h.

Address: Violenweg 2, 2597KL, The Hague

Date: 22nd of March

BAAS IN EIGEN BUIK: Acties tegen de Mars voor het Leven’

BAAS IN EIGEN BUIK!
Acties tegen ‘Mars voor het Leven’

Vandaag hebben activisten van het Haagse autonome feministische initiatief Kattenkwaad verschillende acties georganiseerd tegen de anti-abortus demonstratie van de christen-fundamentalistische groep ‘Schreeuw om Leven’ in Den Haag. Na zorgwekkende ontwikkelingen omtrent abortushulpverlening is het de hoogste tijd om op te staan voor het recht op abortus en de heropleving van de slogan ‘Baas in eigen buik!’

Rond het middaguur hebben meerdere activisten de welkomsceremonie van de ‘Mars voor het Leven’ verstoord door luid scanderend het podium op te klimmen en bordjes met ‘Baas in eigen buik’ omhoog te houden. Enkele ogenblikken later werden zij door beveiliging van het podium afgehaald. Er zijn twee arrestaties verricht.
Update 18:10: de arrestanten zijn weer vrij.

Gelijktijdig was er in de Grote Marktstraat een flyeractie op touw gezet. Feministen hadden zich er met een spandoek en een informatiepunt met warme thee opgesteld en gingen met voorbijgangers in gesprek over het recht op abortus en zelfbeschikking. Met de flyer wilden zij o.a. de aandacht vestigen op het adviesorgaan Siriz, die er zegt te willen zijn voor mensen die ongewild zwanger zijn en soms een abortus willen ondergaan. Siriz komt echter voort uit de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind en onderzoek heeft een paar weken geleden aangetoond dat Siriz geen neutraal advies geeft over abortus. Ondanks een golf van kritiek heeft de tweede kamer in oktober besloten om de subsidie aan Siriz, die inmiddels 1,5 miljoen euro bedraagt, niet stop te zetten. Ook informeert de flyer over het faillissement van de CASA-abortusklinieken. CASA voerde de helft van alle abortussen in Nederland uit. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilde CASA niet redden van faillissement. Helaas heeft dit een enorme impact gehad op de toegankelijkheid voor abortushulpverlening. De wachttijden voor abortus werden twee tot drie keer zo lang, waardoor het voor sommigen onmogelijk werd gemaakt om een abortus te ondergaan voor de wettelijke grens van 24 weken.

Standpunt van Kattenkwaad:

Wij zijn vóór het recht op abortus en vóór keuzevrijheid en autonomie! Abortusrecht is een mensenrecht. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf te beslissen over wat er met hun lichaam gebeurt en niemand mag ons dit recht op zelfbeschikking afnemen. Het recht op veilige abortus moet worden beschermd, zodat er geen risicovolle methoden gebruikt hoeven te worden. Intolerantie ten opzichte van individuele keuzevrijheid mag niet de ruimte krijgen om te groeien!

Baas in Eigen Buik Stencils!

In 2017 the law to make the abortionpill (or overtime pill) available at the general practitioner was reversed. A couple of months later the CASA abortion clinics, that performed half of the abortions, went bankrupt. The ministry of health, welfare and sport did nothing to prevent this. And recently a research on Siriz (an abortion aid organization) has shown that they give false and discouraging advise to those that seek information about abortion. Siriz receives €1,5 million in subsidies per year. These alarming developments around abortion rights and access to abortion need to be resisted!

We believe that everyone should have the possiblity to decide what happens to their own body. Nobody should be allowed to take away this right of self-determination. The right to safe abortion has to be protected, so that no unsafe methods need to be used to undergo abortion.

Intolerance against the individual freedom of choice cannot be allowed to grow! You can show your solidarity by getting on the streets. It’s time for ‘my body, my choice!’ (baas in eigen buik) to make a comeback.

Anyone interested in the stencil, we have some available for €5 (in The Hague). All the sales will go in to feminist actions. Send us a message and help out to spread it!

You can contact us via: kattenkwaad-haf(at)riseup.net