BAAS IN EIGEN BUIK: Acties tegen de Mars voor het Leven’

BAAS IN EIGEN BUIK!
Acties tegen ‘Mars voor het Leven’

Vandaag hebben activisten van het Haagse autonome feministische initiatief Kattenkwaad verschillende acties georganiseerd tegen de anti-abortus demonstratie van de christen-fundamentalistische groep ‘Schreeuw om Leven’ in Den Haag. Na zorgwekkende ontwikkelingen omtrent abortushulpverlening is het de hoogste tijd om op te staan voor het recht op abortus en de heropleving van de slogan ‘Baas in eigen buik!’

Rond het middaguur hebben meerdere activisten de welkomsceremonie van de ‘Mars voor het Leven’ verstoord door luid scanderend het podium op te klimmen en bordjes met ‘Baas in eigen buik’ omhoog te houden. Enkele ogenblikken later werden zij door beveiliging van het podium afgehaald. Er zijn twee arrestaties verricht.
Update 18:10: de arrestanten zijn weer vrij.

Gelijktijdig was er in de Grote Marktstraat een flyeractie op touw gezet. Feministen hadden zich er met een spandoek en een informatiepunt met warme thee opgesteld en gingen met voorbijgangers in gesprek over het recht op abortus en zelfbeschikking. Met de flyer wilden zij o.a. de aandacht vestigen op het adviesorgaan Siriz, die er zegt te willen zijn voor mensen die ongewild zwanger zijn en soms een abortus willen ondergaan. Siriz komt echter voort uit de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind en onderzoek heeft een paar weken geleden aangetoond dat Siriz geen neutraal advies geeft over abortus. Ondanks een golf van kritiek heeft de tweede kamer in oktober besloten om de subsidie aan Siriz, die inmiddels 1,5 miljoen euro bedraagt, niet stop te zetten. Ook informeert de flyer over het faillissement van de CASA-abortusklinieken. CASA voerde de helft van alle abortussen in Nederland uit. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilde CASA niet redden van faillissement. Helaas heeft dit een enorme impact gehad op de toegankelijkheid voor abortushulpverlening. De wachttijden voor abortus werden twee tot drie keer zo lang, waardoor het voor sommigen onmogelijk werd gemaakt om een abortus te ondergaan voor de wettelijke grens van 24 weken.

Standpunt van Kattenkwaad:

Wij zijn vóór het recht op abortus en vóór keuzevrijheid en autonomie! Abortusrecht is een mensenrecht. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf te beslissen over wat er met hun lichaam gebeurt en niemand mag ons dit recht op zelfbeschikking afnemen. Het recht op veilige abortus moet worden beschermd, zodat er geen risicovolle methoden gebruikt hoeven te worden. Intolerantie ten opzichte van individuele keuzevrijheid mag niet de ruimte krijgen om te groeien!

Feminist action at Irish Embassy

This morning, activists from the autonomous feminist initiative Kattenkwaad in The Hague, took action against the sexist outcome of a court case in Ireland. They went to the embassy of Ireland and decorated it with thongs!


In Ireland a disturbing case of victim blaming took place during a court case focussing on the rape of a 17 year old girl. The defendant’s lawyer brought up the victim’s behaviour and clothing during the trial, and used her thong as evidence against her. Eventually it was judged that the rapist was not guilty, because, according to the defendant’s lawyer, wearing a thong makes you ‘open to the possibility of being with someone and the person she became attracted to ended up being the defendant.’

Kattenkwaad wants to address the problematic results of misogynist ideas and the issue of victim blaming. The autonomous feminist initiative took this action to show that we disagree with the way this court case was run. How is wearing a thong ‘asking for it’? No means no, and only an enthusiastic yes, is a yes with consent. The reality is that it doesn’t matter what you wear, because people are getting assaulted no matter their clothing. Sadly, sexual assault happens way too often, and the assaulters almost never feel the consequences. And the people involved in this case, deciding the assaulter was not guilty, will also not bear the consequences of his deeds. The system treating rape as something excusable, should be faced with the inequality and sexism they enable. In the Hague the closest place to reach the people contributing to the Irish political situation, is the Irish embassy. Therefore we took our thongs there. Because it doesn’t matter if you walk alone at night, or how much you had to drink. Clothing does not cause rape, rapists cause rape.

We demand the person who was found innocent to be held accountable for his actions. It’s time that the men who do this are not excused. Stop victim blaming!

#Thisisnotconsent

Click here for video!