Events

Open Meeting

*English Below*

Open vergadering van Kattenkwaad
Op vrijdag 21 december, organiseert de autonome feministische initiatief Kattenwaad een open vergadering in de Ruige Rog.
Tijdens deze vergadering is iedereen welkom om te bespreken wat feminisme voor ons betekent, en hoe we actief vorm willen geven aan een intersectioneel feministisch initiatief. We bespreken belangrijke richtlijnen waar we als initiatief op willen focussen, en hoe we dit duidelijk kunnen maken (door middel van bijvoorbeeld een ‘code of conduct’, of een manifest).
Ook kijken we terug naar wat we hebben georganiseerd in de paar maanden dat we bestaan, maar zullen we ons vooral focussen op wat we nog meer kunnen organiseren en kunnen doen!
Als je ideeën hebt voor acties of activiteiten, ben je heel welkom om naar de vergadering te komen en je ideeën te delen en mee te discussiëren. Ook als je nog nooit bij een activiteit van Kattenkwaad bent geweest: iedereen is welkom en nieuwe perspectieven worden altijd gewaardeerd.

Tijd: 19:00
De Ruige Rog
Adres: Roggeveenstraat 56, Den Haag

Open Meeting Kattenkwaad
On Friday the 21st of December, the autonomous feminist initiative Kattenkwaad organizes an open meeting in the Ruige Rog.
Everyone is welcome to come to this meeting and discuss what feminism means for us, and how we can actively give this form within an intersectional feminist initiative. We will discuss important standpoints that we strive to focus on as an initiative, and we will discuss how we can make this visible (e.g. through an ‘code of conduct’ or a manifest).
We will also look back at what we have organized in the few months that we exist, but we will mainly focus on what else we can organize and do!
If you have ideas for actions and activities, you are very welcome to join and share your ideas and to discuss them. If you have never been to an activity hosted by Kattenkwaad, you are also welcome: new perspectives are valued a lot.

Time: 19:00
De Ruige Rog
Address: Roggeveenstraat 56, The Hague