Filmscreening ‘Paris is Burning’

– English below –

Op 6 maart gaan we weer gezamenlijk een film kijken en bespreken!

In de documentaire ‘Paris is Burning’ (1990) wordt er een kijkje genomen in de balcultuur van New York in 1980. De Afro-Amerikaanse, Latinx-, queer- en transgemeenschappen staan centraal in de balcultuur. De documentaire is nog steeds ontzettend relevant en portretteert hoe vibrant, dynamisch en sterk de LGBTQIA+ gemeenschap was (en is!). Ook herinnert de film ons eraan dat veel ongelijkheden die voorkwamen in 1980, nog steeds voorkomen en onze aandacht verdienen. We bespreken voor de documentaire ook de kritiek van bell hooks en Judith Butler.

Na de documentaire is er tijd voor discussie en nagesprek.

De film is Engelstalig, en de ondertiteling zal in het Nederlands zijn.

We hopen je 6 maart te zien! ♥

Datum en tijd: 6 maart om 20:30

Adres: Roggeveenstraat 56, 2518 TR, Den Haag


On the 6th of March, we will watch and discuss a film together!

In the documentary ‘Paris is Burning’ (1990) we get to take a look at the ballculture of New York in 1980. The Afro-American, Lantix-, queer- and transgendercommunities are central in the documantary. Even though the documentary was first screened in 1990, it is still extremely relevant and it portraits how vibrant, dynamic and strong the LGBTQIA+ community is. It also reminds us that many inequalities which occured in the 1980s, still occur today and deserve our attention. Before the documentary we will discuss the critiques on the documentary by bell hooks and Judith Butler.

After the documentary there will be space for discussion.

The language spoken in the documentary is English, and there will be Dutch subtitles.

We hope to see you on the 6th of March! ♥

Date and time: 6th of March, 20h30.

Address: Roggeveenstraat 56, 2518 TR, Den Haag