Open Meeting Kattenkwaad

*English Below*

Open vergadering van Kattenkwaad
Op vrijdag 21 december, organiseert de autonome feministische initiatief Kattenwaad een open vergadering in de Ruige Rog.
Tijdens deze vergadering is iedereen welkom om te bespreken wat feminisme voor ons betekent, en hoe we actief vorm willen geven aan een intersectioneel feministisch initiatief. We bespreken belangrijke richtlijnen waar we als initiatief op willen focussen, en hoe we dit duidelijk kunnen maken (door middel van bijvoorbeeld een ‘code of conduct’, of een manifest).
Ook kijken we terug naar wat we hebben georganiseerd in de paar maanden dat we bestaan, maar zullen we ons vooral focussen op wat we nog meer kunnen organiseren en kunnen doen!
Als je ideeën hebt voor acties of activiteiten, ben je heel welkom om naar de vergadering te komen en je ideeën te delen en mee te discussiëren. Ook als je nog nooit bij een activiteit van Kattenkwaad bent geweest: iedereen is welkom en nieuwe perspectieven worden altijd gewaardeerd.

Tijd: 19:00
De Ruige Rog
Adres: Roggeveenstraat 56, Den Haag

Open Meeting Kattenkwaad
On Friday the 21st of December, the autonomous feminist initiative Kattenkwaad organizes an open meeting in the Ruige Rog.
Everyone is welcome to come to this meeting and discuss what feminism means for us, and how we can actively give this form within an intersectional feminist initiative. We will discuss important standpoints that we strive to focus on as an initiative, and we will discuss how we can make this visible (e.g. through an ‘code of conduct’ or a manifest).
We will also look back at what we have organized in the few months that we exist, but we will mainly focus on what else we can organize and do!
If you have ideas for actions and activities, you are very welcome to join and share your ideas and to discuss them. If you have never been to an activity hosted by Kattenkwaad, you are also welcome: new perspectives are valued a lot.

Time: 19:00
De Ruige Rog
Address: Roggeveenstraat 56, The Hague

BAAS IN EIGEN BUIK: Acties tegen de Mars voor het Leven’

BAAS IN EIGEN BUIK!
Acties tegen ‘Mars voor het Leven’

Vandaag hebben activisten van het Haagse autonome feministische initiatief Kattenkwaad verschillende acties georganiseerd tegen de anti-abortus demonstratie van de christen-fundamentalistische groep ‘Schreeuw om Leven’ in Den Haag. Na zorgwekkende ontwikkelingen omtrent abortushulpverlening is het de hoogste tijd om op te staan voor het recht op abortus en de heropleving van de slogan ‘Baas in eigen buik!’

Rond het middaguur hebben meerdere activisten de welkomsceremonie van de ‘Mars voor het Leven’ verstoord door luid scanderend het podium op te klimmen en bordjes met ‘Baas in eigen buik’ omhoog te houden. Enkele ogenblikken later werden zij door beveiliging van het podium afgehaald. Er zijn twee arrestaties verricht.
Update 18:10: de arrestanten zijn weer vrij.

Gelijktijdig was er in de Grote Marktstraat een flyeractie op touw gezet. Feministen hadden zich er met een spandoek en een informatiepunt met warme thee opgesteld en gingen met voorbijgangers in gesprek over het recht op abortus en zelfbeschikking. Met de flyer wilden zij o.a. de aandacht vestigen op het adviesorgaan Siriz, die er zegt te willen zijn voor mensen die ongewild zwanger zijn en soms een abortus willen ondergaan. Siriz komt echter voort uit de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind en onderzoek heeft een paar weken geleden aangetoond dat Siriz geen neutraal advies geeft over abortus. Ondanks een golf van kritiek heeft de tweede kamer in oktober besloten om de subsidie aan Siriz, die inmiddels 1,5 miljoen euro bedraagt, niet stop te zetten. Ook informeert de flyer over het faillissement van de CASA-abortusklinieken. CASA voerde de helft van alle abortussen in Nederland uit. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilde CASA niet redden van faillissement. Helaas heeft dit een enorme impact gehad op de toegankelijkheid voor abortushulpverlening. De wachttijden voor abortus werden twee tot drie keer zo lang, waardoor het voor sommigen onmogelijk werd gemaakt om een abortus te ondergaan voor de wettelijke grens van 24 weken.

Standpunt van Kattenkwaad:

Wij zijn vóór het recht op abortus en vóór keuzevrijheid en autonomie! Abortusrecht is een mensenrecht. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zelf te beslissen over wat er met hun lichaam gebeurt en niemand mag ons dit recht op zelfbeschikking afnemen. Het recht op veilige abortus moet worden beschermd, zodat er geen risicovolle methoden gebruikt hoeven te worden. Intolerantie ten opzichte van individuele keuzevrijheid mag niet de ruimte krijgen om te groeien!

Baas in Eigen Buik Stencils!

In 2017 the law to make the abortionpill (or overtime pill) available at the general practitioner was reversed. A couple of months later the CASA abortion clinics, that performed half of the abortions, went bankrupt. The ministry of health, welfare and sport did nothing to prevent this. And recently a research on Siriz (an abortion aid organization) has shown that they give false and discouraging advise to those that seek information about abortion. Siriz receives €1,5 million in subsidies per year. These alarming developments around abortion rights and access to abortion need to be resisted!

We believe that everyone should have the possiblity to decide what happens to their own body. Nobody should be allowed to take away this right of self-determination. The right to safe abortion has to be protected, so that no unsafe methods need to be used to undergo abortion.

Intolerance against the individual freedom of choice cannot be allowed to grow! You can show your solidarity by getting on the streets. It’s time for ‘my body, my choice!’ (baas in eigen buik) to make a comeback.

Anyone interested in the stencil, we have some available for €5 (in The Hague). All the sales will go in to feminist actions. Send us a message and help out to spread it!

You can contact us via: kattenkwaad-haf(at)riseup.net